Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 „Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 28

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 „Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 Lisaga nr 1 kehtestatud Lääneranna Vallavalitsuse teenistuskohtade põhipalga vahemikke vastavalt käesoleva määruse Lisale nr 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa 1 Lääneranna Vallavalitsuse teenistujate põhipalga palgavahemikud.

/otsingu_soovitused.json