HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Krootuse Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025

Krootuse Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025 - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2022, 11

Krootuse Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025

Vastu võetud 19.05.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Krootuse Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025 vastavalt määruse Lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Krootuse Põhikooli arengukava aastateks 2022-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json