HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Veriora Lasteaia Õnneseen arengukava aastateks 2023–2026 kinnitamine

Veriora Lasteaia Õnneseen arengukava aastateks 2023–2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2026
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2023, 20

Veriora Lasteaia Õnneseen arengukava aastateks 2023–2026 kinnitamine

Vastu võetud 17.05.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ ja Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Veriora Lasteaia Õnneseen arengukava kinnitamine

  Kinnitada Veriora Lasteaia Õnneseen arengukava aastateks 2023–2026 (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammo
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Piret Paulson
vallasekretär

Lisa  Veriora Lasteaia Õnneseen arengukava aastateks 2023–2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json