Teksti suurus:

Palamuse Lasteaia Nukitsamees põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2020, 1

Palamuse Lasteaia Nukitsamees põhimääruse muutmine

Vastu võetud 16.07.2020 nr 123

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Palamuse Vallavolikogu 29. mai 2014. a määruses nr 8 „Palamuse Lasteaia Nukitsamees põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.“;
2) paragrahvi 20 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.“;
3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:
„(10) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.“.

Aivar Kokk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json