Teksti suurus:

Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2020, 3

Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 16.07.2020 nr 119
, rakendatakse 1. augustist 2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Muuta Jõgeva Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 4 „Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhend“ paragrahvi 6 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Teenistujate põhipalga astmestik:

PalgagruppPalgavahemikTeenistuskohad
I1600–2500Juhid (struktuuriüksuste juhid)
II1300–2100Peaspetsialistid/vanemspetsialistid (osalevad valdkonna arendamises ning lahendavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas)
III900–1500Spetsialistid (täidavad keerukamaid ülesandeid, vähem reguleeritud tööülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas)
IVRiiklik alampalk –1000Abipersonal (toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi)

§ 2. Määrust rakendatakse 1. augustist 2020.

Aivar Kokk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json