Ehitus

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.07.2020, 9

Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne

Vastu võetud 22.07.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja Viljandi Vallavolikogu 30.06.2020 määruse nr 111 “Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Ametikohad, mida täitvatel ametnikel on järgmiste seaduste alusel riikliku järelevalve teostamise ülesanne:

  (1) jäätmeseaduse § 119 lg 1 ja 4 alusel keskkonnaspetsialist.

  (2) looduskaitseseaduse § 702 lg 2 alusel keskkonnaspetsialist.

  (3) veeseaduse § 250 lg 1 ja 5 alusel keskkonnaspetsialist.

  (4) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 621 lg 2 alusel keskkonnaspetsialist.

  (5) ehitusseadustiku § 130 lg 2 alusel:
  1) ehitusnõunik;
  2) ehitusspetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist.

  (6) kalmistuseaduse § 12 lg 1 alusel:
  1) majandusnõunik;
  2) majandusspetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist.

  (7) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 65 alusel:
  1) majandusnõunik;
  2) majandusspetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist.

  (8) tarbijakaitseseaduse § 61 lg 2 p 2 alusel:
  1) majandusnõunik;
  2) majandusspetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist.

  (9) lastekaitseseaduse § 38 lg 1 ja 5 alusel:
  1) sotsiaalnõunik;
  2) lastekaitsespetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Anton
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Reet Pramann
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json