Teksti suurus:

Märjamaa valla 2013. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2013, 17

Märjamaa valla 2013. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 21.08.2013 nr 119

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Märjamaa valla põhimääruse § 64 alusel.

§ 1.   Märjamaa valla 2013. a eelarve I lisaeelarve

  Märjamaa valla 2013. aasta eelarve I lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Karu
Volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla 2013. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json