Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 10. juuni 2013 määruse nr 5 "Võru Muusikakooli põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 2

Võru Linnavalitsuse 10. juuni 2013 määruse nr 5 "Võru Muusikakooli põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 17.08.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse "Huvikooli seadus" § 7 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010 määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavalitsuse 10. juuni 2013 määruses nr 5 „Võru Muusikakooli põhimäärus“ (RT IV, 20.06.2013, 22) tehakse järgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 9 lõige 7 punkte 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) akordioni-, lõõtspilli-, karmoška-, laulu- ja löökpilliosakond;
5) näppepillide osakond;“;
  2) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Õppetöö toimub rühmatundide ja individuaalse juhendamise kaudu.“;
  3) paragrahvi 11 lõige 2, 3 ning 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini. Õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva ning see on jagatud õppeperioodideks ja koolivaheaegadeks.
(3) Õppeperioodi arvestusühikuks on trimester.
(4) Koolivaheaegadena kohaldatakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegu.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. septembril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json