ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine

Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 17

  Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine

  Vastu võetud 17.08.2016 nr 8

  Määrus kehtestatakse "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 4 lg 1 ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 alusel.

  § 1.   Kinnitada "Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027".

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Väino Lill
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

  Lisa 2  Kalita küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 3 Kilingi-Nõmme linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeem

  Lisa 4 Lodja küla ühisveevärgu skeem

  Lisa 5 Tõlla küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 6 Tali küla ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 7 Tali küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 8 Tihemetsa aleviku ühisveevärgi ja -kanalistasiooni skeem

  Lisa 9 Veelikse küla ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 10 Veelikse küla ühisveevärgi skeem

  Lisa 11 Tõlla küla ühiskanalisatsiooni skeem

  Lisa 12 Vee erikasutusluba

  /otsingu_soovitused.json