Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiu valla 2016. aasta lisaeelarve

Hiiu valla 2016. aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 19

Hiiu valla 2016. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 18.08.2016 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 18. oktoober 2013 määruse nr 80 ja Kärdla Linnavolikogu 17. oktoober 2013 määruse nr 58 „Hiiu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Hiiu valla 2016.aasta lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Hiiu valla 2016.aasta lisaeelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) eelarve meetmete lõikes vastavalt lisale 2.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Eelarve meetmete lõikes

/otsingu_soovitused.json