ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine

Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kallaste Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 23

  Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 27.06.2016 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, § 37 lõike 3 punkti 2, § 37² lõigete 1 ja 7, ja Kallaste linna põhimääruse § 31 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 vastavalt lisale (62 lehel).

  § 2.  Avaldada kinnitatud Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 ning linnavolikogu ja linnavolikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta Kallaste linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates käesoleva määruse kehtestamisest.

  § 3.  Määrus jõustub üldises korras.

  Fjodor Plešankov
  linnavolikogu esimees

  Lisa Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025