Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Palamuse valla teehoiukava 2017 - 2019

Palamuse valla teehoiukava 2017 - 2019 - sisukord
  Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2016, 24

  Palamuse valla teehoiukava 2017 - 2019

  Vastu võetud 18.08.2016 nr 57

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1, „Ehitusseadustiku“ § 97 lõike 1 ja vallavolikogu maaelukomisjoni 04.08.2016 ettepaneku alusel.

  § 1.  Kinnitada Palamuse valla teehoiukava 2017 – 2019 (lisatud määrusele).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Terje Rudissaar
  Volikogu esimees

  Lisa Palamuse valla teehoiukava 2017-2019