HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2017, 4

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 17.08.2017 nr 146

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel.

§ 1.   Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

  Kehtestada Kose valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad järgmiselt:
  1) alates 1. septembrist 2017 vähemalt 840 eurot;
  2) alates 1. jaanuarist 2018 vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal;
  3) alates 1. jaanuarist 2019 vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. septembril 2017.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json