Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 24.08.2022, 5

Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 18.08.2022 nr 13

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

  Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json