Teksti suurus:

Kunda linna arengukava 2013-2025 muutmine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2014, 3

Kunda linna arengukava 2013-2025 muutmine

Vastu võetud 15.09.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 372 ja Kunda linna põhimääruse § 27 alusel.

§ 1.   Muuta Kunda linna arengukava 2013-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Kaido Veski
Linnavolikogu esimees

Lisa  Kunda linna arengukava 2013-2025

/otsingu_soovitused.json