Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2014. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2014. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2014, 6

  Rae valla 2014. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 16.09.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Harju maavanema 04.06.2014 korralduse nr 1-1/1182-k, Muinsuskaitseameti ja Rae Vallavalitsuse vahelise lepingu nr 2 HarM-Ajal, Eesti Noorsootöö Keskuse ja Rae Vallavalitsuse vahelise lepingu, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Rae valla 2014.aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.

   (1) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 50 263 eurot.

   (2) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 50 263 eurot.

   (3) Punktides 1–2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määrusele nr 10

  /otsingu_soovitused.json