ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veeteenuse hinna kehtestamine Viru-Nigula reoveekogumisalal

Veeteenuse hinna kehtestamine Viru-Nigula reoveekogumisalal - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 1

Veeteenuse hinna kehtestamine Viru-Nigula reoveekogumisalal

Vastu võetud 08.09.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja lg 10 ning Viru-Nigula vallavolikogu määruse nr 7 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord” § 2 ja § 3 alusel.

§ 1.   Teenuse hind

  (1) Veeteenuse hind veemõõtja olemasolu korral Viru-Nigula alevikus on alljärgnev:
  1) tasu võetud vee eest 1,33 eurot/m3, millele lisandub käibemaks;
  2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,16 eurot/m3, millele lisandub käibemaks.

  (2) Veeteenuse hind veemõõtja puudumise korral Viru-Nigula alevikus on alljärgnev:
  1) tasu võetud vee eest 6,14 eurot inimese kohta kuus, millele lisandub käibemaks;
  2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 5,38 eurot inimese kohta kuus, millele lisandub käibemaks.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Viru-Nigula Vallavalitsuse 15.08.2012.a määrus nr 3 “Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse 01. novembrist 2015.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Tetto
Vallavanem

Pille Kajar
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json