Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Gustav Suitsu nimeline luulepreemia

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 12

Gustav Suitsu nimeline luulepreemia

Vastu võetud 17.09.2015 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Gustav Suitsu nimeline luulepreemia

  (1) Gustav Suitsu nimeline luulepreemia (edaspidi preemia) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav Tartu linna tunnustus luuletajale, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

  (2) Preemia antakse välja üks kord aastas, preemia suurus on 2000 eurot.

§ 2.   Preemia andmise korraldus

  (1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust preemiale kandideerimise ettepanekute esitamise ning preemia andmise tingimustest, tagades piisava ajavaru kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks.

  (2) Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada kandidaadi nimi ja preemia taotlemise aluseks olev luulekogu raamatuna ja failina.

  (3) Preemia saaja valib viieliikmeline sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu moodustatud komisjon. Komisjoni koosseisu kuuluvad üks Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna määratud isik, üks Eesti Kirjandusmuuseumi määratud isik, üks Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna määratud isik, üks Tartu Linnavalitsuse määratud isik ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik.

§ 3.   Preemia andmine

  (1) Komisjon hindab ja võrdleb esitatud luulekogusid ning teeb põhjendatud otsuse märtsikuus. Komisjoni otsus vormistatakse komisjoni protokolliga.

  (2) Preemia antakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil.

  (3) Preemia maksab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

Vladimir Šokman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json