Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 13

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia

Vastu võetud 17.09.2015 nr 93

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Ado Vabbe nimeline kunstipreemia

  (1) Ado Vabbe nimeline kunstipreemia (edaspidi preemia) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav Tartu linna tunnustus visuaalse kunsti valdkonnas tegutsevale isikule või isikute rühmale, kelle loometöö on tähelepanuväärsel määral rikastanud Tartu kunstielu.

  (2) Preemia antakse välja üks kord aastas, preemia suurus on 2000 eurot.

§ 2.   Preemia andmise korraldus

  (1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust preemiale kandideerimise ettepanekute esitamise ning preemia andmise tingimustest, tagades piisava ajavaru kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks.

  (2) Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada kandidaadi nimi ja illustreerivad materjalid ning argumenteeritud põhjendus.

  (3) Preemia saaja valib seitsmeliikmeline sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu moodustatud komisjon. Komisjoni koosseisu kuuluvad kaks Tartu Kunstnike Liidu määratud isikut, üks Tartu Linnavalitsuse poolt määratud isik, üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik, üks Tartu Kunstimuuseumi poolt määratud isik, üks Tartu Ülikooli kunstide osakonna poolt määratud isik ning üks Tartu Kõrgema Kunstikooli poolt määratud isik.

  (4) Preemia määratakse kunstnikule, kunstiteadlasele või kuraatorile või nende rühmale eelnenud aastal valminud või esmakordselt avalikkusele esitletud professionaalselt kõrgetasemelise teose, teoste seeria, monograafia või kunstiprojekti eest. Erandina võidakse preemia määrata elutöö eest.

§ 3.   Preemia andmine

  (1) Komisjon hindab ja võrdleb esitatud materjale ning teeb põhjendatud otsuse detsembrikuus. Komisjoni otsus vormistatakse komisjoni protokolliga.

  (2) Preemia antakse välja Tartu kunstnike aasta ülevaatenäituse avamisel.

  (3) Preemia maksab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital. Juhul kui preemia määratakse loomingulisele rühmale, jagatakse preemia rühma liikmete vahel.

Vladimir Šokman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json