Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemapoolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemapoolt kaetava osa suuruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 18

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemapoolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Vastu võetud 17.09.2015 nr 48

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Hiiu valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) rahastamisel lapsevanema poolt kuludest kaetava osa suuru s (edaspidi tasu).

§ 2.  Lapsevanema poolt kaetava osa suurus

 (1) Lapse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiu vallas, eest lapsevanema poolt makstav tasu on:
 1) pere esimene lasteaias käiv laps - 20 eurot kuus;
 2) pere teine samaaegselt lasteaias käiv laps - 15 eurot kuus;
 3) pere kolmas või enam samaaegselt lasteaias käiv laps - tasuta;
 4) koolieelikute rühmas käiv laps 5 eurot kuus.

 (2) Lapse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub mõne teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, eest lapsevanema poolt makstav tasu iga lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

 (3) Tasu ei maksta juulikuu eest, v.a juhul kui lapsele osutatakse juulikuus lasteaiateenust valverühmas.

 (4) Koolieelikute rühmas käiva lapse tasu makstakse perioodi september kuni mai eest.

 (5) Lapsevanem on vabastatud tasu maksmisest rohkem kui üks kuu kestnud haiguse korral arstitõendi alusel.

§ 3.  Rakendussäte

 (1) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 18.detsembri 2014 määrus nr 34 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“.

 (2) Määrust rakendatakse 1. oktoobrist 2015.

Tiit Harjak
vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json