Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 36

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020

  Vastu võetud 17.09.2015 nr 26
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016.

  Andrei Korobeinik
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020

  Lisa 2 Pärnu linna valitsemiseks mittevajalik vara

  Lisa 3 Investeeringute kava aastateks 2016-2020

  Lisa 4 Pärnu linna arvestusüksus