Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Vändra alevi 2016. aasta eelarve koostamise prioriteedid

Vändra alevi 2016. aasta eelarve koostamise prioriteedid - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2015, 37

Vändra alevi 2016. aasta eelarve koostamise prioriteedid

Vastu võetud 26.08.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse Vändra Alevivolikogu 21.09.2006. a määruse nr 19 “Vändra alevi põhimääruse” § 50 lg 1 ja valitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.  Vändra alevi 2016. aasta eelarve koostamise prioriteedid


  1) Vändra Lasteaia Mürakaru maja küttesüsteemi rekosntrueerimine;
2) Pärnu-Paide maantee rekonstrueerimine koostöös Maanteeametiga;
3) Muusikakooli üleviimine uutesse ruumidesse.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist.

Priit Enok
Volikogu esimees