Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 14.aprilli 2015. a määruse nr 6 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 17

Raasiku Vallavolikogu 14.aprilli 2015. a määruse nr 6 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 14. aprilli 2015. a määruses nr 6 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: „(2¹) Juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Raasiku vald, tasub vanem kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json