Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 15.06.2016.a määruse nr 51 "Muhu valla soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine" muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 19

Muhu Vallavolikogu 15.06.2016.a määruse nr 51 "Muhu valla soojusmajanduse arengukava vastuvõtmine" muutmine

Vastu võetud 13.09.2019 nr 37

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Muhu valla soojusmajanduse arnegukava aastateks 2016-2030 täiendused vastavalt käesoleva määruse lisale määruse lisana 2.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

Lisa Soojusmajanduse arengukava täiendused

/otsingu_soovitused.json