Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 21.2.2019 määruse nr 52 „Tunnustamise kord Hiiumaa vallas“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 23

Hiiumaa Vallavolikogu 21.2.2019 määruse nr 52 „Tunnustamise kord Hiiumaa vallas“ muutmine

Vastu võetud 12.09.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Hiiumaa valla tunnustamise korra muutmine

  Täiendada Hiiumaa Vallavolikogu 21.2.2019 määrust nr 52 „Tunnustamise kord Hiiumaa vallas“ paragrahvi 5 lõikega 5 järgmises sõnastuses:
(5) Tänukirja võib anda valdkondliku tunnustusena. Valdkondliku tunnustuse andmiseks moodustatakse komisjon, kes võib korraldada konkursi ning tunnustusega võib kaasneda rahaline preemia.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json