HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tamsalu Lasteaed Krõll arengukava

Tamsalu Lasteaed Krõll arengukava - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 36

  Tamsalu Lasteaed Krõll arengukava

  Vastu võetud 18.09.2019 nr 8

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 3 ja Tapa Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 6 „Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Tamsalu Lasteaed Krõll arengukava 2019-2024 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Riho Tell
  vallavanem

  Piret Treial
  vallasekretär

  Lisa Tamsalu Lasteaed Kroll arengukava 2019-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json