Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maa erastamise eeltoimingute delegeerimine Tallinna Linnavaraametile

Maa erastamise eeltoimingute delegeerimine Tallinna Linnavaraametile - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 39

  Maa erastamise eeltoimingute delegeerimine Tallinna Linnavaraametile

  Vastu võetud 18.09.2019 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 19.

  § 1.  Delegeerida Tallinna Linnavaraametile Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007 määruses nr 50 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise kord" sätestatud erastamise eeltoimingute ja otsuste tegemine, välja arvatud määruse §-s 7 sätestatud haldusaktide andmine.

  Mihhail Kõlvart
  Linnapea

  Priit Lello
  Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json