Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 “Tori valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2021, 17

Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 “Tori valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 16.09.2021 nr 159

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määrust nr 17 “Tori valla põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:

  (1) § 23 lõige 9 sõnastatakse: „Revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse vallavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu“.

  (2) § 23 lõige 12 sõnastatakse: „Revisjonikomisjon on korruptsioonivastase seaduse mõistes volikogu poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus kontrollida huvide deklaratsioone“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json