Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine

Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2021, 34

  Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastuvõtmine

  Vastu võetud 21.09.2021 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364, jäätmeseaduse § 59 lõike 1, Rae valla põhimääruse § 19 lõike 3 punkti 15 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.   Võtta vastu Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnis Kõiv
  vallavolikogu esimees

  Lisa Rae valla jäätmekava aastateks 2021-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json