Teksti suurus:

Lüganuse Vallavalitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 11

Lüganuse Vallavalitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 20.09.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõike 2, Lüganuse valla põhimääruse § 27 lõike 6 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavalitsuse 20. septembri 2018 määruses nr 9 „Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametikohtade loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 1 lõike 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) jurist“;
  3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) teedespetsialist“;
  4) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 1 lõike 2 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) jurist“;
  6) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) teedespetsialist“;
  7) paragrahvi 2 punktid 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
  8) paragrahvi 2 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) jurist“;
  9) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) Lüganuse Vallavalitsuse teedespetsialist“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
vallavanem

Tiina Urban
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json