Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametikohtade loetelu

Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametikohtade loetelu - sisukord
Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 21

Riiklikku järelevalvet teostavate ja väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametikohtade loetelu

Vastu võetud 20.09.2018 nr 9
RT IV, 27.09.2018, 9
jõustumine 30.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2022RT IV, 24.09.2022, 1127.09.2022

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3, Lüganuse valla põhimääruse § 27 lõike 6 alusel.

§ 1.   Ametikohtade loetelu

  (1) Kinnitada ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on pädevus Lüganuse Vallavalitsuse nimel õigusaktides sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks:
  1) abivallavanem
  2) [kehtetu - RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  3) keskkonnanõunik;
  4) [kehtetu - RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  5) ehitusnõunik;
  6) jurist;
[RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  7) teedespetsialist.
[RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]

  (2) Kinnitada ametikohtade loetelu mida täitvatel ametnikel on Lüganuse Vallavalitsuse nimel väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles vallavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused:
  1) abivallavanem
  2) [kehtetu - RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  3) keskkonnanõunik;
  4) [kehtetu - RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  5) ehitusnõunik;
  6) jurist;
[RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  7) teedespetsialist.
[RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]

  (3) Määrata kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuste lahendajaks vallasekretär.

§ 2.   Väärteomenetluses kogutavate isikuandmete töötlejad

  Ametikohad, mida täitval ametnikul on õigus Lüganuse Vallavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid töödelda:
  1) abivallavanem
  2) [kehtetu - RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  3) Lüganuse Vallavalitsuse keskkonnanõunik;
  4) Lüganuse Vallavalitsuse ehitusnõunik;
  5) [kehtetu - RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  6) Lüganuse Vallavalitsuse jurist;
[RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]
  7) Lüganuse Vallavalitsuse teedespetsialist.
[RT IV, 24.09.2022, 11 - jõust. 27.09.2022]

§ 3.   Pädevust tõendav tunnistus

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud ametikohale teenistusse nimetatud ametnikule annab kohtuvälise menetleja pädevust tõendava tunnistuse Lüganuse Vallavalitsus.

  (2) Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) väljaandja nimetus ja tunnistuse number;
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst „Käesolevat tunnistust omav ametnik on pädev Lüganuse Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana“;
  4) tunnistuse väljaandmise aeg, väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri ning väljaandja pitsati jäljend.

  (3) Tunnistusi väljastab ja peab nende üle arvestust vallasekretär.

  (4) Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud tunnistuse väljaandjale tagastama.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json