Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saarde valla 2022. a I lisaeelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 22

Saarde valla 2022. a I lisaeelarve

Vastu võetud 21.09.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg-te 1 ja 3, Saarde Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 97 lg 3 ning Saarde Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 40 „Saarde valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 5 lg-te 2, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Saarde valla 2022. a I lisaeelarve

  Vastu võtta Saarde valla 2022 aasta esimene lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
volikogu esimees

Lisa Saarde valla I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json