ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2022, 25

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 13
RT IV, 24.03.2016, 104
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2019RT IV, 31.01.2019, 1103.02.2019
15.09.2022RT IV, 24.09.2022, 601.10.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad Saku vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta, ja lisaks 15m² perekonna kohta või
  2) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) eluruumis üksi elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².
[RT IV, 31.01.2019, 11 - jõust. 03.02.2019]

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad

  Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks on:
  1) korteriüür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuni 12 eurot kuus, kuid mitte rohkem kui 550 eurot kuus eluruumi kohta;
  2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega ja soojaveevarustusega eluruumis kuni 10 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  3) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis 10 eurot ruutmeetri kohta kuus kulu tekkimise järgneva kuue kuu eest;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenus kuni 25 eurot pereliikme kohta kuus;
  5) elektrienergia kuni 50 eurot üheliikmelisel perel kuus, alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta 25 eurot kuus;
  6) majapidamisgaas kuni 27 eurot üheliikmelisel perel kuus, alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta kuni 13 eurot kuus;
  7) olmejäätmete veotasu kuni 8 eurot üheliikmelisel perel kuus, alates teisest pereliikmest lisandub pereliikme kohta kuni 4 eurot kuus;
  8) maamaks kuni 0,20 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  9) hoonekindlustus kuni 0,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  10) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 4 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  11) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus.
[RT IV, 24.09.2022, 6 - jõust. 01.10.2022]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

  (2) Juhul, kui kütte ostmise kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

  (3) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json