ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamine

Müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamine - sisukord
  Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2012, 28

  Müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamine

  Vastu võetud 29.02.2012 nr 3

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 3, “Kaugkütteseaduse” § 8 lõike 4, § 9 lõike 1 punkti 4, Konkurentsiameti 23.02.2012. a otsuse nr 7.1-3/12-035 „OÜ-le Rõuge Kommunaalteenus soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta Rõuge alevikus“ ja OÜ Rõuge Kommunaalteenus nõukogu esimehe Jaak Pächteri 27.02.2012. a ettepaneku alusel

  § 1.  Kooskõlastada alates 01. aprillist 2012. a OÜ Rõuge Kommunaalteenus Rõuge katlamajast müüdava soojuse piirhinnaks 57,76 eurot/ MWh, millele lisandub käibemaks.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Rõuge Vallavalitsuse 01. detsembri 2009. a määrus nr 2-1.5/7 „Müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamine“.

  § 3.  Määrus jõustub 03. märtsil 2012. a.

  Tiit Toots
  Vallavanem

  Mare Tiivoja
  Vallasekretär