PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Iisaku valla üldplaneeringu kehtestamine

Iisaku valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2012, 42

  Iisaku valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 24.04.2008 nr 8

  Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 31, «Planeerimisseaduse» § 24 lõike 3 ja lõike 6 ning Ida-Viru maavanema ettepaneku alusel.

  § 1.   Kehtestada Iisaku valla üldplaneering.

  § 2.   Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 20.01.2000.a määrus nr 33 «Iisaku valla üldplaneeringu kehtestamine».

  § 3.   Vallavalitsusel avaldada teade üldplaneeringu kehtestamise kohta maakonnalehes Põhjarannik.

  § 4.   Määrus jõustub 01. mail 2008.a.

  Vello Taar
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Iisaku valla üldplaneering

  Lisa 2 KMSH aruanne

  /otsingu_soovitused.json