KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Orava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2013, 42

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2003 nr 16

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 2 ja § 66 3,

Orava Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kehtestada koerte ja kasside pidamise eeskiri Orava vallas (lisa 1).
2. Tunnistada kehtetuks Orava Vallavolikogu 28. mai 1997. a. määrus nr. 3 “Orava valla korra eeskirja kinnitamine” ja Orava Vallavolikogu 16. oktoobri 2002. a. määrus nr. 23 “Orava Vallavolikogu 28. mai 1997. a. määruse nr. 3 “Orava valla korra eeskirja kinnitamine” muutmine”.
3. Määrus avalikustada Orava valla põhimääruses sätestatud korras.
4. Määrus jõustub 27. märtsil 2003. a.

Riina Sabalisk
Volikogu esimees

Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri

/otsingu_soovitused.json