Teksti suurus:

Lohusuu valla arengukava muudatuste kinnitamine

Väljaandja:Lohusuu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2014, 1

Lohusuu valla arengukava muudatuste kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 7 alusel.

§ 1.   Määrusega muudetakse Lohusuu Vallavolikogu 09.09.2011. a määrusega nr 8 vastu võetud „Lohusuu valla arengukava aastateks 2007-2018“ tegevuskava (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Tomson
Vallavolikogu esimees

Lisa Arengukava tegevuskava

/otsingu_soovitused.json