Teksti suurus:

Jõhvi Vallavalitsuse 15. detsembri 2009 määruse nr 1 „Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2015, 3

Jõhvi Vallavalitsuse 15. detsembri 2009 määruse nr 1 „Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides“ muutmine

Vastu võetud 20.10.2015 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 4 lõike 12, Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 4 lõike 16 ja Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Jõhvi Vallavalitsuse 15. detsembri 2009 määruse nr 1 "Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides" järgmiselt:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse:
“(1) toimetulekuraskustega perede lapsed või täiskasvanud õppija vabastatakse õppetasust 100% ulatuses lapsevanema või täiskasvanud õppija taotluse alusel;”;

  2) paragrahvi 1 lisatakse lõige 5:
„(5) töövõimetuspensioni saav täiskasvanud õppija 50% ulatuses esitatud taotluse alusel.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Aivar Surva
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json