Teksti suurus:

Ajalehes Järvakandi Kaja reklaamihindade kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2015, 9

Ajalehes Järvakandi Kaja reklaamihindade kehtestamine

Vastu võetud 21.10.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 ja haldusmenetluse seaduse paragrahvide 64 ja 70 alusel.

§ 1.  Hindade kehtestamine

 (1) Kinnitada alates 1. jaanuarist 2016 Järvakandi valla ajalehes Järvakandi Kaja reklaami hinnad järgnevalt:
moodulkuulutused:
 1) 1 moodul 42 x 30 mm 5.00,
 2) 2 moodulit 84 x 60 mm 10.00,
 3) 3 moodulit 168 x 120 mm 15.00.

 (2) reakuulutused:
 1) kinnisavara, sõidukite, masinate, seadmete, toodete, teenuste müük 0.10 tähemärk;
 2) teised kuulutused 0.05 tähemärk.

 (3) Kordusreklaam on 10% soodsam.

§ 2.  Tasuta reklaam

  Vallavalitsuse, vallavolikogu ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning kolmanda sektori reklaam avalikustatakse tasuta.

§ 3.  Reklaami avaldamiseks esitamine

  Reklaami avaldamise tellimused esitatakse elektrooniliselt ajalehe toimetaja aadressil kaja@jarvakandi.ee.

§ 4.  Arvelduste korraldamine

  Toimetaja edastab valla raamatupidamisele andmed tellijatele arve esitamiseks hiljemalt lehe trükki saatmisel.

§ 5.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 17. 11.2010 määrus nr 15 „Reklaami hinnad ajalehes Järvakandi Kaja“.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär