Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Märjamaa valla eelarvestrateegia 2016-2019

Märjamaa valla eelarvestrateegia 2016-2019 - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2015, 36

  Märjamaa valla eelarvestrateegia 2016-2019

  Vastu võetud 20.10.2015 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 1, § 371 ja § 372 lõigete 3-7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Märjamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 (lisatud määrusele).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kristal
  Volikogu esimees

  Lisa Märjamaa valla eelarvestrateegia 2016-2019