ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 muutmine

Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 muutmine - sisukord
  Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2017, 13

  Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 muutmine

  Vastu võetud 10.10.2017 nr 11

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

  § 1.   Muuta Valgjärve Vallavolikogu 26.08.2014. a määrusega nr 8 kinnitatud “Valgjärve valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine“ ning kinnitada Valgjärve valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks 26.08.2014. a Valgjärve Vallavolikogu määrus nr 1-1.1-8 “Valgjärve valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Hegri Narusk
  volikogu esimees

  Lisa Valgjärve valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026

  /otsingu_soovitused.json