Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Saaremaa valla arengukava 2019–2030

Saaremaa valla arengukava 2019–2030 - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 1

Saaremaa valla arengukava 2019–2030

Vastu võetud 12.10.2018 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 7 lõike 7 ja Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a otsuse nr 11 „Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saaremaa valla arengukava 2019–2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kihelkonna Vallavolikogu 29. jaanuari 2015. a määrus nr 3 „Kihelkonna valla arengukava aastateks 2015–2020“;
  2) Kuressaare Linnavolikogu 22. augusti 2013. a määrus nr 10 „Kuressaare linna arengukava 2014–2020 (2030)“;
  3) Laimjala Vallavolikogu 27. mai 2014. a määrus nr 7 „Laimjala valla arengukava 2014–2020 vastuvõtmine“ (Riigi Teatajas avaldamata);
  4) Leisi Vallavolikogu 21. veebruari 2011. a määrus nr 1 „Leisi valla arengukava 2011–2020 vastuvõtmine“;
  5) Leisi Vallavolikogu 17. oktoobri 2016. a määrus nr 15 „Leisi valla arengukava aastateks 2011–2020 muutmine“;
  6) Leisi Vallavolikogu 15. oktoobri 2002. a määrus nr 23 „Leisi valla turismi arengukava kinnitamine“;
  7) Lääne-Saare Vallavolikogu 12. oktoobri 2015. a määrus nr 54 „Lääne-Saare valla arengukava 2015– 2023 (2030)“;
  8) Mustjala Vallavolikogu 30. septembri 2011. a määrus nr 9 „Mustjala valla arengukava muutmine aastateks 2009–2020“;
  9) Orissaare Vallavolikogu 16. detsembri 2008. a määrus nr 66 „Orissaare valla arengukava vastuvõtmine“;
  10) Orissaare Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määrus nr 34 „Orissaare valla arengukava 2015–2025 vastuvõtmine“;
  11) Pihtla Vallavolikogu 13. detsembri 2013. a määrus nr 2 „Pihtla valla arengukava 2012–2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014–2017“;
  12) Pihtla Vallavolikogu 27. novembri 2014. a määrus nr 4 „Pihtla valla arengukava 2015–2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015–2018“;
  13) Pihtla Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 8 „Pihtla valla arengukava 2015–2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2016–2019“;
  14) Pihtla Vallavolikogu 24. novembri 2016. a määrus nr 11 „Pihtla valla arengukava 2015–2021 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017–2020“;
  15) Pöide Vallavolikogu 28. märtsi 2005. a määrus nr 7 „Pöide valla arengukava 2005–2021“;
  16) Salme Vallavolikogu 26. septembri 2011. a määrus nr 18 „Salme valla arengukava vastuvõtmine“;
  17) Torgu Vallavolikogu 3. augusti 2010. a määrus nr 6 „Arengukava vastuvõtmine“;
  18) Torgu Vallavolikogu 4. novembri 2014. a määrus nr 13 „Torgu valla arengukava 2010–2020“;
  19) Torgu Vallavolikogu 1. detsembri 2015. a määrus nr 7 „Torgu valla arengukava 2010–2020“;
  20) Valjala Vallavolikogu 27. detsembri 2012. a määrus nr 16 „Valjala valla arengukava aastateks 2012–2020 kinnitamine uues redaktsioonis“;
  21) Valjala Vallavolikogu 24. oktoobri 2016. a määrus nr 14 „Valjala valla arengukava kinnitamine aastateks 2016–2024“;
  22) Valjala Vallavolikogu 22. oktoobri 2015. a määrus nr 4 „Valjala valla kultuuri, noorsootöö, spordi ja turismi arengukava aastateks 2015–2020“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa Saaremaa valla arengukava 2019-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json