Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 2

Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Vastu võetud 12.10.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 22. septembri 2016. a määrus nr 22 „Kuressaare linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“;
  2) Kihelkonna Vallavolikogu 26. oktoobri 2016. a määrus nr 11 „Kihelkonna valla eelarvestrateegia 2017-2021“;
  3) Laimjala Vallavolikogu 12. oktoobri 2015. a määrus nr 4 „Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
  4) Laimjala Vallavolikogu 31. oktoobri 2016. a määrus nr 10 „Laimjala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“;
  5) Leisi Vallavolikogu 17. oktoobri 2016. a määrus nr 14 „Leisi valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“;
  6) Lääne-Saare Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 19 „Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2018-2021“;
  7) Mustjala Vallavolikogu 28. oktoobri 2016. a määrus nr 6 „Mustjala valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine“;
  8) Orissaare Vallavolikogu 8. oktoobri 2014. a määrus nr 18 „Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“;
  9) Orissaare Vallavolikogu 15. oktoobri 2015. a määrus nr 33 „Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
  10) Orissaare Vallavolikogu 27. oktoobri 2016. a määrus nr 53 „Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“;
  11) Pöide Vallavolikogu 30. septembri 2016. a määrus nr 11 „Pöide valla eelarvestrateegia 2017-2020“;
  12) Salme Vallavolikogu 20. oktoobri 2015. a määrus nr 8 „Salme Valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
  13) Salme Vallavolikogu 14. oktoobri 2014. a määrus nr 6 „Salme Valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“;
  14) Salme Vallavolikogu 18. oktoobri 2016. a määrus nr 21 „Salme Valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“;
  15) Torgu Vallavolikogu 28. septembri 2015. a määrus nr 5 „Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
  16) Torgu Vallavolikogu 25. oktoobri 2016. a määrus nr 16 „Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“;
  17) Valjala Vallavolikogu 22. oktoobri 2015. a määrus nr 6 „Valjala valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
  18) Valjala Vallavolikogu 24. oktoobri 2016. a määrus nr 15 „Valjala valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

/otsingu_soovitused.json