Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2020, 11

  Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

  Vastu võetud 10.10.2018 nr 39
  RT IV, 24.10.2018, 5
  jõustumine 27.10.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  31.10.2019RT IV, 07.11.2019, 1310.11.2019
  26.11.2020RT IV, 08.12.2020, 111.12.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Lüganuse valla arengukava 2018-2028
  [RT IV, 07.11.2019, 13 - jõust. 10.11.2019]

  Lisa 1 Valla toimekeskkonna lühiülevaade
  [RT IV, 07.11.2019, 13 - jõust. 10.11.2019]

  Lisa 2 Valla investeeringute kava
  [RT IV, 08.12.2020, 1 - jõust. 11.12.2020]

  /otsingu_soovitused.json