Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 5

  Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

  Vastu võetud 10.10.2018 nr 39

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 (lisatud).

  § 2.   Kiviõli Linnavolikogu 18.12.2008 määrus nr 57 “Kiviõli linna arengukava aastateks 2010-2021 vastuvõtmine” tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Lüganuse Vallavolikogu 25.09.2014 nr määrus 42 "Lüganuse valla arengukava aastateks 2014-2024 vastuvõtmine" tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.  Sonda Vallavolikogu 13.03.2017 määrus nr 1 “Sonda valla arengukava 2015 – 2025 kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla arengukava 2018-2028

  Lisa 1 Valla toimekeskkonna lühiülevaade

  Lisa 2  Valla investeeringute kava