Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 13

  Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine

  Vastu võetud 10.10.2018 nr 40

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 (lisa).

  § 2.   Kiviõli Linnavolikogu 22.12.2016 määrus nr 49 „Kiviõli linna eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Lüganuse Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 69 „Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2020 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks

  § 4.   Sonda Vallavolikogu 19.11.2014 määrus nr 15 „Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 5.   Sonda Vallavolikogu 14.12.2016 määrus nr 9 „Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla eelarvestrateegia 2018-2022

  Lisa 1  Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm, investeeringud, sõltuvad üksused ja arvestusüksuse strateegia vorm

  /otsingu_soovitused.json