Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 vastuvõtmine

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2020, 12

  Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 vastuvõtmine
  [RT IV, 08.12.2020, 2 - jõust. 11.12.2020]

  Vastu võetud 10.10.2018 nr 40
  RT IV, 24.10.2018, 13
  jõustumine 27.10.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  31.10.2019RT IV, 07.11.2019, 1410.11.2019
  26.11.2020RT IV, 08.12.2020, 211.12.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 (lisa).

  [RT IV, 08.12.2020, 2 - jõust. 11.12.2020]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 5.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Lüganuse valla eelarvestrateegia 2020-2024
  [RT IV, 08.12.2020, 2 - jõust. 11.12.2020]

  Lisa 1 Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm, investeeringud ja arvestusüksuse strateegia vorm
  [RT IV, 08.12.2020, 2 - jõust. 11.12.2020]

  /otsingu_soovitused.json