Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 vastuvõtmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 47

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 vastuvõtmine

Vastu võetud 15.10.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Võetakse vastu Märjamaa valla arengukava 2018-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Arengukava tegevuskavade koostamine

  Arengukava juurde koostatakse iga-aastaselt enne järgmise aasta vallaeelarve piirmäärade kehtestamist tegevuskava valdkondade kaupa. 2019. a tegevuskavad esitataks 2018. aasta lõpuks.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Märjamaa Vallavolikogu 18.08.2015 määrus nr 37 „Märjamaa valla arengukava 2010-2025 uus redaktsioon“
  2) Vigala Vallavolikogu 13.10.2016 määrus nr 9 „Vigala valla arengukava 2016–2023 arenguvisiooniga 2028 vastuvõtmine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa 1 Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Lisa 2 Arengukava lisa 1 - investeeringute kava 2018-2022

Lisa 3 Arengukava lisa 2 - eelarvestrateegia 2019-2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json