Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 73

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028

Vastu võetud 17.10.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõigete 3 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1, 3, 4 ja 5 ja Saarde Vallavolikogu 18.04.2018 määruse nr 15 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord“ § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018–2028 ja kinnitada see vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028

/otsingu_soovitused.json