Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine

Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2015, 1

Saarde valla arengukava aastani 2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 11.11.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 371 lg 2, lg 3, § 372 lg 3, lg 7; Saarde Vallavolikogu 07.03.2014 määruse nr 6 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ ja Saarde Vallavolikogu 27.08.2014 otsuse nr 19 „Saarde valla arengukava koostamise algatamine“ alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine.

  Võtta vastu Saarde valla arengukava aastani 2022 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted.

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 31.05.2006 määrus nr 20 „Saarde valla arengukava kuni aastani 2028 uue redaktsiooni kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 25.02.2009.a. määrus nr 2 „Saarde valla arengukava kuni aastani 2028 tegevuskava uue redaktsiooni kinnitamine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

Lisa Saarde valla arengukava aastani 2022

/otsingu_soovitused.json